مجموعه جدول شرح در متن | جدول یاب

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی - شماره 242
درجه: آسان
تاریخ: 07 اردیبهشت 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 241
درجه: آسان
تاریخ: 02 اردیبهشت 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 240
درجه: آسان
تاریخ: 31 فروردین 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 239
درجه: آسان
تاریخ: 26 فروردین 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 238
درجه: آسان
تاریخ: 24 فروردین 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 237
درجه: آسان
تاریخ: 21 فروردین 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 236
درجه: آسان
تاریخ: 19 فروردین 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 235
درجه: آسان
تاریخ: 17 فروردین 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 234
درجه: آسان
تاریخ: 10 فروردین 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 233
درجه: آسان
تاریخ: 07 فروردین 1398
حل جدول
شرح در متن عمومی - شماره 232
درجه: آسان
تاریخ: 05 فروردین 1398
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال:
سوپر تخفیف مارکت