مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 883
درجه: آسان
تاریخ: 10 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 882
درجه: سخت
تاریخ: 09 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 881
درجه: متوسط
تاریخ: 08 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 880
درجه: آسان
تاریخ: 07 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 879
درجه: سخت
تاریخ: 06 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 878
درجه: متوسط
تاریخ: 05 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 877
درجه: آسان
تاریخ: 04 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 876
درجه: سخت
تاریخ: 03 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 875
درجه: متوسط
تاریخ: 02 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 874
درجه: آسان
تاریخ: 01 شهریور 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 873
درجه: سخت
تاریخ: 31 مرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 872
درجه: متوسط
تاریخ: 30 مرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: