مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 657
درجه: سخت
تاریخ: 08 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 656
درجه: متوسط
تاریخ: 07 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 655
درجه: آسان
تاریخ: 06 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 654
درجه: سخت
تاریخ: 05 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 653
درجه: متوسط
تاریخ: 04 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 652
درجه: آسان
تاریخ: 03 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 651
درجه: سخت
تاریخ: 02 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 650
درجه: متوسط
تاریخ: 01 دی 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 649
درجه: آسان
تاریخ: 30 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 648
درجه: سخت
تاریخ: 29 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 647
درجه: متوسط
تاریخ: 28 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 646
درجه: آسان
تاریخ: 27 آذر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: