مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 645
درجه: سخت
تاریخ: 26 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 644
درجه: متوسط
تاریخ: 25 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 643
درجه: آسان
تاریخ: 24 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 642
درجه: سخت
تاریخ: 23 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 641
درجه: آسان
تاریخ: 22 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 640
درجه: آسان
تاریخ: 21 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 639
درجه: آسان
تاریخ: 20 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 638
درجه: سخت
تاریخ: 19 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 637
درجه: متوسط
تاریخ: 18 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 636
درجه: آسان
تاریخ: 17 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 635
درجه: سخت
تاریخ: 16 آذر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 634
درجه: متوسط
تاریخ: 15 آذر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: