مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 813
درجه: سخت
تاریخ: 02 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 812
درجه: متوسط
تاریخ: 01 تیر 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 811
درجه: آسان
تاریخ: 31 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 810
درجه: سخت
تاریخ: 30 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 809
درجه: متوسط
تاریخ: 29 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 808
درجه: آسان
تاریخ: 28 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 807
درجه: سخت
تاریخ: 27 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 806
درجه: متوسط
تاریخ: 26 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 805
درجه: آسان
تاریخ: 25 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 804
درجه: سخت
تاریخ: 24 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 803
درجه: متوسط
تاریخ: 23 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 802
درجه: آسان
تاریخ: 22 خرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: