مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن عمومی 602
درجه: متوسط
تاریخ: 10 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 601
درجه: آسان
تاریخ: 09 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 600
درجه: سخت
تاریخ: 08 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 599
درجه: متوسط
تاریخ: 07 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 598
درجه: آسان
تاریخ: 06 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 597
درجه: سخت
تاریخ: 05 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 596
درجه: متوسط
تاریخ: 04 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 595
درجه: آسان
تاریخ: 03 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 594
درجه: سخت
تاریخ: 02 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 593
درجه: متوسط
تاریخ: 01 آبان 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 592
درجه: آسان
تاریخ: 30 مهر 1399
حل جدول
شرح در متن عمومی 591
درجه: سخت
تاریخ: 29 مهر 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: