حل جدول - سودوکو | جدول یاب



حل جدول - سودوکو

جدول سودوکو مخصوص کاربرانی است که به معماهای اعداد علاقه ویژه ای دارند. این جدوال از این قانون کلی تبعیت می کنند: «اعداد 1 تا 9 طوری در خانه های جدول قرار گیرد که هر عدد تنها یک بار در سطرها، ستون ها و مربع های کوچک 3 در 3 تکرار شود.»
برای حل این جداول در سایت، باید به رنگ خانه ها توجه داشت. رنگ قرمز به معنی اشتباه بودن عدد موجود در خانه است و رنگ سفید به معنی این است که عدد، در خانه درست قرار دارد.
هر كاربر براي حل جدول سودوکو بايد در باشگاه جدول ياب عضو شده و وارد سايت شود. جداول سودوکو با توجه به سختی و آسانی آنها دارای درجاتی هستند که در ذیل آنها ذکر شده است.


تاریخ انتشار
عنوان
درجه
23 مرداد 1397
آسان
22 مرداد 1397
آسان
21 مرداد 1397
آسان
20 مرداد 1397
آسان
19 مرداد 1397
سخت
18 مرداد 1397
متوسط
17 مرداد 1397
آسان
16 مرداد 1397
آسان
15 مرداد 1397
آسان
14 مرداد 1397
آسان
13 مرداد 1397
آسان
12 مرداد 1397
سخت
11 مرداد 1397
متوسط
10 مرداد 1397
آسان
09 مرداد 1397
آسان
08 مرداد 1397
آسان
07 مرداد 1397
آسان
06 مرداد 1397
آسان
05 مرداد 1397
سخت
04 مرداد 1397
متوسط



آخرین مطالب وبلاگ جدول یاب