حل جدول - سودوکو | جدول یابحل جدول - سودوکو

جدول سودوکو مخصوص کاربرانی است که به معماهای اعداد علاقه ویژه ای دارند. این جدوال از این قانون کلی تبعیت می کنند: «اعداد 1 تا 9 طوری در خانه های جدول قرار گیرد که هر عدد تنها یک بار در سطرها، ستون ها و مربع های کوچک 3 در 3 تکرار شود.»
برای حل این جداول در سایت، باید به رنگ خانه ها توجه داشت. رنگ قرمز به معنی اشتباه بودن عدد موجود در خانه است و رنگ سفید به معنی این است که عدد، در خانه درست قرار دارد.
هر كاربر براي حل جدول سودوکو بايد در باشگاه جدول ياب عضو شده و وارد سايت شود. جداول سودوکو با توجه به سختی و آسانی آنها دارای درجاتی هستند که در ذیل آنها ذکر شده است.


تاریخ انتشار
عنوان
درجه
10 بهمن 1396
آسان
09 بهمن 1396
آسان
08 بهمن 1396
آسان
07 بهمن 1396
آسان
05 بهمن 1396
آسان
04 بهمن 1396
آسان
03 بهمن 1396
خیلی سخت
02 بهمن 1396
سخت
01 بهمن 1396
متوسط
30 دی 1396
آسان
23 دی 1396
آسان
21 دی 1396
سخت
20 دی 1396
متوسط
19 دی 1396
آسان
18 دی 1396
سخت
17 دی 1396
متوسط
16 دی 1396
آسان
14 دی 1396
سخت
13 دی 1396
متوسط
12 دی 1396
متوسطآخرین مطالب وبلاگ جدول یاب