مجموعه جدول سودوکو

سودوکو (Sudoku) نامی آشنا برای دوستداران سرگرمی و علاقه مندان به معماهای منطقی است. شاید گزاف نباشد که بگوییم سودوکو معروفترین و در عین حال در دسترس ترین سرگرمی منطقی در جهان است.
در حال حاضر بسیاری از روزنامه ها، مجلات، سایت های اینترنتی، نرم افزارهای رایانه ای و حتی تلفن های همراه نیز، جدول سودوکو را در خود جای داده اند و میلیون ها جدول سودوکو در اختیار هر علاقه مندی قرار دارد.


سودوکو 10 در 10 شماره 8
درجه: آسان
تاریخ: 17 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 9 در 9 شماره 1124
درجه: آسان
تاریخ: 16 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 8 در 8 شماره 7
درجه: آسان
تاریخ: 15 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 4 در 4 شماره 7
درجه: آسان
تاریخ: 14 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 6 در 6 شماره 7
درجه: آسان
تاریخ: 14 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 9 در 9 شماره 1123
درجه: سخت
تاریخ: 13 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 16 در 16 شماره 8
درجه: سخت
تاریخ: 12 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 12 در 12 شماره 6
درجه: آسان
تاریخ: 11 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 10 در 10 شماره 7
درجه: آسان
تاریخ: 10 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 9 در 9 شماره 1122
درجه: آسان
تاریخ: 09 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 8 در 8 شماره 6
درجه: آسان
تاریخ: 08 فروردین 1400
حل جدول
سودوکو 4 در 4 شماره 6
درجه: آسان
تاریخ: 07 فروردین 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: