حل جدول - سودوکو | جدول یابحل جدول - سودوکو

جدول سودوکو مخصوص کاربرانی است که به معماهای اعداد علاقه ویژه ای دارند. این جدوال از این قانون کلی تبعیت می کنند: «اعداد 1 تا 9 طوری در خانه های جدول قرار گیرد که هر عدد تنها یک بار در سطرها، ستون ها و مربع های کوچک 3 در 3 تکرار شود.»
برای حل این جداول در سایت، باید به رنگ خانه ها توجه داشت. رنگ قرمز به معنی اشتباه بودن عدد موجود در خانه است و رنگ سفید به معنی این است که عدد، در خانه درست قرار دارد.
هر كاربر براي حل جدول سودوکو بايد در باشگاه جدول ياب عضو شده و وارد سايت شود. جداول سودوکو با توجه به سختی و آسانی آنها دارای درجاتی هستند که در ذیل آنها ذکر شده است.


تاریخ انتشار
عنوان
درجه
20 اسفند 1397
آسان
19 اسفند 1397
آسان
18 اسفند 1397
آسان
17 اسفند 1397
سخت
16 اسفند 1397
متوسط
15 اسفند 1397
آسان
14 اسفند 1397
آسان
13 اسفند 1397
آسان
12 اسفند 1397
آسان
11 اسفند 1397
آسان
10 اسفند 1397
سخت
09 اسفند 1397
متوسط
08 اسفند 1397
آسان
07 اسفند 1397
آسان
06 اسفند 1397
آسان
05 اسفند 1397
آسان
04 اسفند 1397
آسان
03 اسفند 1397
سخت
02 اسفند 1397
متوسط
01 اسفند 1397
آسانآخرین مطالب وبلاگ جدول یاب