حل جدول - سودوکو | جدول یابحل جدول - سودوکو

جدول سودوکو مخصوص کاربرانی است که به معماهای اعداد علاقه ویژه ای دارند. این جدوال از این قانون کلی تبعیت می کنند: «اعداد 1 تا 9 طوری در خانه های جدول قرار گیرد که هر عدد تنها یک بار در سطرها، ستون ها و مربع های کوچک 3 در 3 تکرار شود.»
برای حل این جداول در سایت، باید به رنگ خانه ها توجه داشت. رنگ قرمز به معنی اشتباه بودن عدد موجود در خانه است و رنگ سفید به معنی این است که عدد، در خانه درست قرار دارد.
هر كاربر براي حل جدول سودوکو بايد در باشگاه جدول ياب عضو شده و وارد سايت شود. جداول سودوکو با توجه به سختی و آسانی آنها دارای درجاتی هستند که در ذیل آنها ذکر شده است.


تاریخ انتشار
عنوان
درجه
30 بهمن 1397
آسان
29 بهمن 1397
آسان
28 بهمن 1397
آسان
27 بهمن 1397
آسان
26 بهمن 1397
سخت
25 بهمن 1397
متوسط
24 بهمن 1397
آسان
23 بهمن 1397
آسان
22 بهمن 1397
آسان
21 بهمن 1397
آسان
20 بهمن 1397
آسان
19 بهمن 1397
سخت
18 بهمن 1397
متوسط
17 بهمن 1397
آسان
16 بهمن 1397
آسان
15 بهمن 1397
آسان
14 بهمن 1397
آسان
13 بهمن 1397
آسان
12 بهمن 1397
سخت
11 بهمن 1397
متوسطآخرین مطالب وبلاگ جدول یاب