حل جدول - سودوکو | جدول یابحل جدول - سودوکو

جدول سودوکو مخصوص کاربرانی است که به معماهای اعداد علاقه ویژه ای دارند. این جدوال از این قانون کلی تبعیت می کنند: «اعداد 1 تا 9 طوری در خانه های جدول قرار گیرد که هر عدد تنها یک بار در سطرها، ستون ها و مربع های کوچک 3 در 3 تکرار شود.»
برای حل این جداول در سایت، باید به رنگ خانه ها توجه داشت. رنگ قرمز به معنی اشتباه بودن عدد موجود در خانه است و رنگ سفید به معنی این است که عدد، در خانه درست قرار دارد.
هر كاربر براي حل جدول سودوکو بايد در باشگاه جدول ياب عضو شده و وارد سايت شود. جداول سودوکو با توجه به سختی و آسانی آنها دارای درجاتی هستند که در ذیل آنها ذکر شده است.


تاریخ انتشار
عنوان
درجه
20 دی 1397
متوسط
19 دی 1397
آسان
18 دی 1397
آسان
17 دی 1397
آسان
16 دی 1397
آسان
15 دی 1397
آسان
14 دی 1397
سخت
13 دی 1397
متوسط
12 دی 1397
آسان
11 دی 1397
آسان
10 دی 1397
آسان
09 دی 1397
آسان
08 دی 1397
آسان
07 دی 1397
سخت
06 دی 1397
متوسط
05 دی 1397
آسان
04 دی 1397
آسان
03 دی 1397
آسان
02 دی 1397
آسان
01 دی 1397
آسانآخرین مطالب وبلاگ جدول یاب