حل جدول - سودوکو | جدول یابحل جدول - سودوکو

جدول سودوکو مخصوص کاربرانی است که به معماهای اعداد علاقه ویژه ای دارند. این جدوال از این قانون کلی تبعیت می کنند: «اعداد 1 تا 9 طوری در خانه های جدول قرار گیرد که هر عدد تنها یک بار در سطرها، ستون ها و مربع های کوچک 3 در 3 تکرار شود.»
برای حل این جداول در سایت، باید به رنگ خانه ها توجه داشت. رنگ قرمز به معنی اشتباه بودن عدد موجود در خانه است و رنگ سفید به معنی این است که عدد، در خانه درست قرار دارد.
هر كاربر براي حل جدول سودوکو بايد در باشگاه جدول ياب عضو شده و وارد سايت شود. جداول سودوکو با توجه به سختی و آسانی آنها دارای درجاتی هستند که در ذیل آنها ذکر شده است.


تاریخ انتشار
عنوان
درجه
30 آذر 1397
سخت
29 آذر 1397
متوسط
28 آذر 1397
آسان
27 آذر 1397
آسان
26 آذر 1397
آسان
25 آذر 1397
آسان
24 آذر 1397
آسان
23 آذر 1397
سخت
22 آذر 1397
متوسط
21 آذر 1397
آسان
20 آذر 1397
آسان
19 آذر 1397
آسان
18 آذر 1397
آسان
17 آذر 1397
آسان
16 آذر 1397
سخت
15 آذر 1397
متوسط
14 آذر 1397
آسان
13 آذر 1397
آسان
12 آذر 1397
آسان
11 آذر 1397
آسانآخرین مطالب وبلاگ جدول یاب