معنی نبید در فرهنگ هوشیار

نبید

نبید

 • مژدگانی نوید (اسم) (اسم) آب افشرده که ازحبوب وجزآن گیرند، شراب خرما. ‎، خمری که ازفشرده انگور سازند: بدست راست شراب وبدست چپ زلفین همی خوریم وهمی بوسه می دهیم بدنگ. نبیذوبوسه تودانی همی چه نیک بود یکی نبیذودوصدبوسه وشراب زرنگ. (منوچهری. د. چا. ‎ 222:2) یانبیذخام. خام می می خام مقابل می پخته میفختج. برسماع چنگ اوبایدنبیذ (نبید) خام خورد می خوش آمدخاصه اندرمهرگان بابانگ چنگ. (منوچهری. د. چا. ‎ 50:2)

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی نبید در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • نبید (لغت نامه دهخدا): نبید. [ن َ] (اِ) در عربی شراب خرما را گویند. (برهان قاطع). مل. (فرهنگ اسدی نخجوانی). نبیذ. پارسی باستان: نی پی ته. (حاشیه ٔ معین بر برهان قاطع). رجوع به نبیذ شود:
  می آزاده پدید آرد از بداصل
  فراوان هنر است اندر این نبید.
  رودکی.
  یکی جای خوبش فرودآورید
  پس آنگاه خوردند هر دو نبید.
  دقیق ...ادامه مطلب...
 • نبید (حل جدول): باده
 • نبید (مترادف و متضاد زبان فارسی): باده، شراب، صهبا، می