معنی فروردین در فرهنگ معین

فروردین

فروردین

  • اولین ماه از هر سال شمسی که خورشید در حرکت ظاهری خود در برج حَمَل (برّه) قرار می گیرد، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی. [خوانش: (فَ وَ) [په.] (اِ.)]

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی فروردین در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • فروردین (نام های ایرانی): دخترانه، نام ماه اول از سال شمسی، نام روز نوزدهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
  • فروردین (لغت نامه دهخدا): فروردین. [ف َرْ وَ] (اِ) در زبان پهلوی فرورتن، مأخوذ از پارسی باستان ظاهراً فرورتینام و آن ظاهراً جمع مؤنث کلمه ٔ فرورتی در حالت اضافی است و جمعاً به معنی فروردهای پاکان و فروهرهای پارسایان است. بنابراین «ین » علامت نسبت نیست. (از حاشیه ٔ برهان چ معین). نام ماه اول سال شمسی باشد و آن بودن آفتاب است در برج حمل و آن بر ...ادامه مطلب...
  • فروردین (فرهنگ عمید): ماه اول سال خورشیدی پس از اسفند و پیش از اردیبهشت، ماه اول بهار،
    [قدیمی] روز نوزدهم از هر ماه خورشیدی،
  • فروردین‬ (فارسی به ترکی): ferverdin (iran güneş takviminin birinci ayı)
  • فروردین (فرهنگ فارسی هوشیار): ماه اول از سال خورشیدی
  • فروردین (فرهنگ پهلوی): نخستین ماه هر سال