مترادف و متضاد سرلوحه

سرلوحه

سرلوحه

  • سرلوح، مقدمه، الگو، سرمشق، نمونه، برنامه، دستور کار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سرلوحه در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • سرلوحه (فرهنگ معین): عنوان، اصل، اساس. [خوانش: (~. لَ حَ یا حِ) [فا - ع.] (اِمر.)]
  • سرلوحه‌ (فارسی به انگلیسی): Rubric
  • سرلوحه (لغت نامه دهخدا): سرلوحه. [س َ ل َ / لُو ح َ / ح ِ] (اِ مرکب) نقاشی و تهذیب در اول کتاب. رجوع به سرلوح شود.
  • سرلوحه (فارسی به عربی): تعلیق
  • سرلوحه (فرهنگ عمید): نام یا عنوانی که بالای نامه یا صفحۀ کتاب بنویسند،
    تذهیب و نقش‌ونگار که در قدیم در بالای نخستین صفحۀ کتاب خطی رسم می‌کردند و گاه نام کتاب را هم در آن می‌نوشتند،
  • سرلوحه‬ (فارسی به ترکی): başlık
  • سرلوحه (فرهنگ فارسی هوشیار): ‎ آنچه بالای نامه کتیبه در ورودی و مانند آن نگارند عنوان، اصل اساس.