معنی اسم جمشید در فرهنگ نامها

جمشید

جمشید

  • پسرانه، پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی، جامشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر تهمورث پادشاه پیشدادی و دارای فره ایزدی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی جمشید در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
نوشته‌های بلاگ جدولیاب