معنی اسم شاهین در فرهنگ نامها

شاهین

شاهین

 • پسرانه، پرنده‌ای شکاری، باز (پرنده ای کوچکتر از عقاب)، سلطنتی، پرنده شکاری

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی شاهین در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • شاهین (فرهنگ معین): از پرندگان شکاری شبیه به عقاب، زبانه ترازو. [خوانش: (اِ.)]
 • شاهین (تعبیر خواب): دیدن شاهین در خواب، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندی آورد. - محمد بن سیرین
 • شاهین (لغت نامه دهخدا): شاهین. (اِ) پرنده ای باشد شکاری و زننده از جنس سیاه چشم. (برهان قاطع). پرنده ای است که بدان شکار کنند. (شرفنامه ٔ منیری). یکی از مرغان شکاری بسیار جسور و باشهامت است و با وجود آنکه از قوش کوچکتر است بعلت جسارتی که دارد گاهی بعقاب و قوش حمله میکند. این پرنده ٔ هوشیار و چالاک در همه جا دیده میشود، بویژه در سرزمینهای بیشه ...ادامه مطلب...
 • شاهین (فارسی به عربی): صقر، عتله
 • شاهین (فرهنگ عمید): (زیست‌شناسی) پرنده‌ای شکاری از خانوادۀ باز، با منقار کوتاه، دم بلند، چنگال‌های قوی،
  زبانۀ ترازو، میله یا آلتی که دو کفۀ ترازو را به آن آویزان می‌کنند،
 • شاهین (حل جدول): پرنده ترازو
 • شاهین (مترادف و متضاد زبان فارسی): شاهباز، عقاب، لاچین، زبانه، میله
 • شاهین (فرهنگ فارسی هوشیار): پرنده ای باشد شکاری و زننده و از جنس سیاه چشم
 • شاهین (فرهنگ فارسی آزاد): شاهِیْن، عُقاب- عقربه ترازو (جمع: شَواهِیْن- شَیاهِیْن)
 • شاهین (فارسی به آلمانی): Hebel [noun]