جت در حل جدول

جت

جت

 • قومی از نژاد هندی

 • نوعی موتور

 • هواپیمای سریع

 • هواپیمای عجول

 • فشفشه

 • فشفشه، هواپیمای سریع، نوعی موتور، هواپیمای عجول

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی جت در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
 • جت (فرهنگ معین): (جِ) [انگ.] (اِ.) هر یک از اسباب هایی که به وسیله خروج ناگهانی و پرفشار سیال از دهانه مخزن کار کند. مانند: هواپیمای جت یا توربوجت.
 • جت (فارسی به عربی): طائره
 • جت (فرهنگ عمید): نوعی هواپیما که به‌واسطۀ فشار ناشی از خروج گازهای حاصل از احتراق از دهانۀ عقب آن به‌سرعت رو به جلو رانده می‌شود و سرعت آن بیش از هواپیماهای معمولی است،
  فواره،
 • جت‬ (فارسی به ترکی): jet
 • جت (مترادف و متضاد زبان فارسی): هواپیما
 • جت (گویش مازندرانی): جفت همتای جنسی ماده یا نر، مرتعی در کجور
 • جت (فرهنگ فارسی هوشیار): انگلیسی پرا نیام میوه
 • جت (فارسی به آلمانی): Ausstoßen, Düse (f), Strahl (m), Wasserstrahl (m)