ویرگول در حل جدول

ویرگول

ویرگول

  • کاما

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی ویرگول در سایت جدول یاب:
معنی این واژه در بانک های دیگر
  • ویرگول (فرهنگ معین): [فر.] (اِ.) علامت فاصله به این شکل «، » که بین کلمات گذاشته می شود، کاما.
  • ویرگول (لغت نامه دهخدا): ویرگول. (فرانسوی، اِ) نشانه ٔ فاصله در جمله و بخشی از جمله بدین شکل «، » در زبانهای غربی. به کار بردن این نشانه در فارسی نیز رایج شده است.
  • ویرگول (فارسی به عربی): فاصله
  • ویرگول (فرهنگ عمید): علامتی به شکل «، » که بین دو کلمه یا دو جمله گذاشته می‌شود و نشانۀ فاصله یا مکث است، کاما،
  • ویرگول (فرهنگ فارسی هوشیار): فرانسوی وک (نخستین دستور) (اسم) نشانه فاصله درجلمه و بخشی از جلمه بدین شکل: (در فارسی) و و (در زبانهای غربی) .
  • ویرگول (فارسی به ایتالیایی): virgola