معنی آبادیان

آبادیان
معادل ابجد

آبادیان در معادل ابجد

آبادیان
  • 69
حل جدول

آبادیان در حل جدول

  • پیروان نخستین پیامبر عجم
لغت نامه دهخدا

آبادیان در لغت نامه دهخدا

  • آبادیان. (اِخ) امتان مه آباد را گویند و آن نخستین پیغمبری بوده است که بعجم مبعوث شد و کتاب او را دساتیر خوانند. (برهان). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید