معنی آبید

آبید
معادل ابجد

آبید در معادل ابجد

آبید
  • 17
حل جدول

آبید در حل جدول

لغت نامه دهخدا

آبید در لغت نامه دهخدا

  • آبید. (اِ) شراره و سرشک آتش را گویند. در مؤیدالفضلاء بجای حرف آخر رای قرشت و در جای دیگر زای فارسی نوشته اندو بجای حرف ثالث (ب) یاء حطی. (برهان). و در برهان، ابیز بهمزه ٔ مفتوحه بر وزن تمیز و آییژ نیز به همین معنی ضبط شده است، و در بعض فرهنگهاسرشک، آب چشم، اشک و دمع نیز نوشته اند. و ظاهراً معنی اخیر اشتباه وخلطی است ناشی از کلمه ٔ سرشک آتش معنی اولی آبید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آبید در فرهنگ فارسی هوشیار

  • شراره وسرشک آتش را گویند
فرهنگ پهلوی

آبید در فرهنگ پهلوی

  • شراره و سرشک آتش
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه