معنی آتشبان

آتشبان
معادل ابجد

آتشبان در معادل ابجد

آتشبان
  • 754
حل جدول

آتشبان در حل جدول

فرهنگ معین

آتشبان در فرهنگ معین

  • نگهبان آتشکده، مالک دوزخ. [خوانش: (~.) (ص مر.)]
لغت نامه دهخدا

آتشبان در لغت نامه دهخدا

  • آتشبان. [ت َ] (ص مرکب، اِ مرکب) سادن آتشکده. || شیطان و دیو. || مالک دوزخ. زبنیه (مفرد زبانیه). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آتشبان در فرهنگ عمید

فرهنگ فارسی هوشیار

آتشبان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت) نگهبان آتشکده آذربان آتربان، شیطان دیو، (اخ) مالک دوزخ. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید