معنی آتشخانه

آتشخانه
معادل ابجد

آتشخانه در معادل ابجد

آتشخانه
  • 1357
حل جدول

آتشخانه در حل جدول

فارسی به انگلیسی

آتشخانه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آتشخانه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) جای روشن کردن آتش، کوره، قسمتی از سماور کشتی راه آهن که آتش در آنست، آتشکده آتشگاه، لوله تفنگ، مجموع سلاحهای آتشین از توپ و تفنگ و مانند آنها. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید