معنی آتش نشان

آتش نشان
معادل ابجد

آتش نشان در معادل ابجد

آتش نشان
  • 1102
حل جدول

آتش نشان در حل جدول

فرهنگ معین

آتش نشان در فرهنگ معین

  • مأموری که وظیفه او خاموش کردن حریق است، دستگاهی شامل مواد شیمیایی برای خاموش کردن حریق. [خوانش: (~. نِ) (ص فا. اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آتش نشان در لغت نامه دهخدا

  • آتش نشان. [ت َ ن ِ] (نف مرکب) کارگری که مأمور اطفاء و فرونشاندن آتش است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آتش نشان در فرهنگ عمید

  • مٲمور آتش‌نشانی که وظیفۀ او خاموش کردن حریق و جلوگیری از آتش‌سوزی است،
    دستگاه خاموش‌کنندۀ آتش که حاوی مواد شیمیایی می‌باشد،
    [مجاز] از میان برندۀ شوق و هیجان،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آتش نشان در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

آتش نشان در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آتش نشان در فرهنگ فارسی هوشیار

  • ماموری که مسئول فرو نشاندن آتش باشد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید