معنی آرایش

آرایش
معادل ابجد

آرایش در معادل ابجد

آرایش
 • 512
حل جدول

آرایش در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آرایش در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بزک، توالت، حلیه، زیب، زینت، زیور، آذین، تزیین، پیرایه، چهره‌آرایی، گریم،
  (متضاد) پیرایش. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آرایش در فرهنگ معین

 • زیب و زینت، آماده شدن و صف کشیدن سپاه، تصنع، ظاهر - سازی، زیبا کردن چهره. [خوانش: (ی ِ) (اِمص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آرایش در لغت نامه دهخدا

 • آرایش. [ی ِ] (اِمص، اِ) (از پهلوی آرایشن) اسم مصدر آراستن. زیب. زینت. تدبیج. زیور. جمال. زَین. زبرج. حلیه. (دهّار). زهره. تنقیش. زخرف. تجمل. تزیین. تزین. تحلی. تقین. پیرایه:
  خرد گیر کآرایش کارتست
  نگهدار گفتار و کردار تست
  هم آرایش تاج و گنج و سپاه
  نماینده ٔ گردش هور و ماه.
  فردوسی.
  ز کرده برخ بر نگارَش نبود
  جز آرایش کردگارش نبود.
  فردوسی.
  هم آرایش پادشاهی بُوَد
  جهان بی درم در تباهی بُوَد.
  فردوسی.
  که فرهنگ آرایش جان بود
  ز گوهرسخن گفتن آسان بود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آرایش در فرهنگ عمید

 • زیب و زینت، زیور،
  زینت دادن،
  آراستن صورت با مواد مخصوص، مانند کِرم، بزک،
  نظم‌وترتیب، نوع چیدن و منظم کردن،
  [قدیمی] قانون، قاعده، رسم،
  * آرایش خورشید: (موسیقی) [قدیمی] از الحان سی‌گانۀ باربد: چو زد ز آرایش خورشید راهی / در آرایش بُدی خورشید ماهی (نظامی۱۴: ۱۸۰)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آرایش در فارسی به انگلیسی

 • Adornment, Arrangement, Array, Decoration, Disposal, Disposition, Embellishment, Formation, Scheme, Toilet, Toilette, Trim. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آرایش در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

آرایش در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید