معنی آمو

آمو
معادل ابجد

آمو در معادل ابجد

آمو
 • 47
حل جدول

آمو در حل جدول

 • رودی جاری درترکمنستان
 • نام دیگر رود جیحون
 • رودی جاری در ترکمنستان
لغت نامه دهخدا

آمو در لغت نامه دهخدا

 • آمو. (اِخ) رود آموی. آمُل. آمویه. جیحون. آمودریا. اُقسوس. آمون. آب. رود. آبهی. نهر. ورز. || نام شهری بکنارجیحون. آمُل. و نام قلعه ای هم بدانجای:
  ریگ آموی و درشتیهای او
  زیر پایم پرنیان آید همی.
  رودکی.
  مرا هجران آن آهوی آمو
  همی دارد چو بچه مرده آهو
  بدرد اندر دوان زینجا بدانجا
  ز رنج اندر نوان زین سو بدان سو.
  قطران.
  شخصم چو موی گشت و عجب تر نگر که کرد
  اشکم چو چشم چشمه ٔ آموی موی او.
  سیدحسن غزنوی.
  گرش باشد سوی جیحون گذاری
  بحیله قلعه ٔ آمو بدزدد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آمو در فارسی به انگلیسی

گویش مازندرانی

آمو در گویش مازندرانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید