معنی آموختن

آموختن
معادل ابجد

آموختن در معادل ابجد

آموختن
 • 1097
حل جدول

آموختن در حل جدول

فرهنگ معین

آموختن در فرهنگ معین

 • (تَ) [په.] (مص ل.) یاد دادن و یاد گرفتن.
لغت نامه دهخدا

آموختن در لغت نامه دهخدا

 • آموختن. [ت َ] (مص) تعلّم. فراگرفتن. یاد گرفتن. بیاموختن:
  بیاموز تا بد نیایدْت روز
  چو پروانه مر خویشتن را مسوز.
  ابوشکور.
  بیاموز هرچند بتوانیا
  مگر خویشتن شاد گردانیا.
  ابوشکور.
  ز هر دانشی گر سخن بشنوی
  ز آموختن یک زمان نغنوی.
  فردوسی. بجان خواستند [دیوان] آن زمان زینهار.
  که ما را مکش تا یکی نو هنر
  بیاموزی از ما کِت آید ببر.
  فردوسی.
  چو شد بافته [پارچه ها] شستن و دوختن
  گرفتند از او یکسر آموختن.
  فردوسی.
  هنوز این نیاموخت آیین جنگ
  همی خوار گیرد نبرد پلنگ. توضیح بیشتر ...
 • آموختن. [ت َ] (مص) آمیختن: التضییح، شیر به آب بیاموختن. (زوزنی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آموختن در فرهنگ عمید

 • یاد گرفتن علم یا هنری از دیگران، فرا گرفتن: هرکه نامخت از گذشت روزگار / نیز ناموزد ز هیچ آموزگار (رودکی: ۵۳۲)،
  یاد دادن علم یا هنری به دیگران،
  (مصدر لازم) [قدیمی] خو گرفتن، مٲنوس شدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آموختن در فارسی به انگلیسی

 • Acquaint, Acquire, Ground, Learn, Read, Receive, Teach
فارسی به ترکی

آموختن در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آموختن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

آموختن در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

آموختن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید