معنی آموزاندن

آموزاندن
معادل ابجد

آموزاندن در معادل ابجد

آموزاندن
  • 159
حل جدول

آموزاندن در حل جدول

  • تعلم، یاددادن، آموزش
لغت نامه دهخدا

آموزاندن در لغت نامه دهخدا

  • آموزاندن. [دَ] (مص) آموزانیدن. تعلیم. آموختن، چون متعدی باشد. رجوع به آموزیدن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آموزاندن در فرهنگ عمید

  • تعلیم دادن، یاد دادن، آموختن چیزی به کسی،
فارسی به انگلیسی

آموزاندن در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آموزاندن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید