معنی آمیب

آمیب
معادل ابجد

آمیب در معادل ابجد

آمیب
  • 53
حل جدول

آمیب در حل جدول

  • عامل اسهال خونى
  • جانور تک سلولی
فرهنگ معین

آمیب در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) جاندار ذره بینی تک سلولی از رده آغازیان که در آب های شیرین و جاهای مرطوب و در آب حوض ها پیدا می شود. نوعی از آن در روده انسان تولید می گردد و باعث اسهال خونی می شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آمیب در فرهنگ عمید

  • جاندار تک‌سلولی از ردۀ آغازیان که در آب‌های شیرین و جاهای مرطوب زندگی می‌کند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آمیب در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آمیب در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی تک یاخته (اسم) جانور یک سلولی از رده ریشه پائیان که هم در آبهای شیرین و هم در آبهای دریا میزید حرکت و تغذیه وی بوسیله پاهای کاذب است. پروتوپلاسم آنها برهنه و بدون پوسته خارجی است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید