معنی آنالیز

آنالیز
معادل ابجد

آنالیز در معادل ابجد

آنالیز
  • 99
حل جدول

آنالیز در حل جدول

فرهنگ معین

آنالیز در فرهنگ معین

  • عمل تجزیه فیزیکی یا منطقی جسم، تجزیه، شاخه ای از علم ریاضی که به مطالعه رفتار توابع از نظر حد و پیوستگی و مشتق پذیری و غیره می پردازد، فهرست بندی داده های یک مسئله و داده های دیگر مربوط به آن و سپس جست و جوی هدف با مشخص کردن [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آنالیز در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به ترکی

آنالیز در فارسی به ترکی

ترکی به فارسی

آنالیز در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آنالیز در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی واکافت آناکاوی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید