معنی آنتراسیت

آنتراسیت
معادل ابجد

آنتراسیت در معادل ابجد

آنتراسیت
  • 1122
حل جدول

آنتراسیت در حل جدول

فرهنگ عمید

آنتراسیت در فرهنگ عمید

  • نوعی زغال‌سنگ سیاه، براق، سبک‌ با ۹۳ تا ۹۵ درصد کربن که بهترین مادۀ قابل احتراق در کوره و بخاری است،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آنتراسیت در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

آنتراسیت در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آنتراسیت در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید