معنی آنتیک

آنتیک
معادل ابجد

آنتیک در معادل ابجد

آنتیک
  • 481
حل جدول

آنتیک در حل جدول

  • عتیقه، شیء کهنه، قیمتی، باارزش
مترادف و متضاد زبان فارسی

آنتیک در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • باارزش، قیمتی، نفیس، دیرینه، عتیقه، کهنه، بد، زشت، کریه،
    (متضاد) نو. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آنتیک در فرهنگ معین

  • دیرینه، باستانی، عتیقه (فره)، (عا. ) باارزش، قیمتی، (عا. ) بسیار بد، سخت زشت و کریه. [خوانش: [فر. ] (ص. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آنتیک در لغت نامه دهخدا

  • آنتیک. (فرانسوی، ص، اِ) (از لاطینی آنتی کواوس، به همین معنی) ظرف یا جامه یا کتاب یا فرش یا مجسمه و مانند آن سخت دیرینه. || در تداول فارسی، سخت بد. سخت زشت و کریه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آنتیک در فرهنگ عمید

  • ویژگی هر شیء قدیمی و تاریخی که ارزش هنری داشته باشد،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آنتیک در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

آنتیک در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

آنتیک در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کهنسال، دیرینه فرانسوی بنگرید به انتیک (صفت) عتیقه شی ء کهنه دیرینه، قیمتی با ارزش: چیز آنتیکی است، سخت بد سخت زشت و کریه. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید