معنی آنژین

آنژین
معادل ابجد

آنژین در معادل ابجد

آنژین
  • 1111
حل جدول

آنژین در حل جدول

فرهنگ معین

آنژین در فرهنگ معین

  • [فر.] (اِ.) گلو درد چرکی که با تب همراه است.
فرهنگ عمید

آنژین در فرهنگ عمید

  • نوعی بیماری که با درد، ورم گلو، سرخ‌شدن و تورم لوزه‌ها، زکام، سردرد شدید، تب، درد استخوان، و کوفتگی بدن همراه است،
    * آنژین صدری: (پزشکی) حملۀ شدید و موقتی قلبی به سبب نرسیدن خون به عضلات قلب در هنگام هیجان رخ می‌دهد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

آنژین در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

آنژین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی گلو درد از بیماریها (اسم) دردگلو ورم گلو تورم لوزتین وجع حلق. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید