معنی آگاه

آگاه
معادل ابجد

آگاه در معادل ابجد

آگاه
 • 27
حل جدول

آگاه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

آگاه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آشنا، باخبر، بیدار، خبردار، خبره، خبیر، دانا، روشن‌ضمیر، شناسا، عارف، متنبه، متوجه، مخبر، مسبوق، مستحضر، مطلع، ملتفت، نبیه، وارد، واقف، هوشیار،
  (متضاد) ناآگاه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آگاه در فرهنگ معین

 • مطلع، باخبر، واقف، عارف، هوشیار، بیدار. [خوانش: [په.] (ص.)]
لغت نامه دهخدا

آگاه در لغت نامه دهخدا

 • آگاه. (ص) آگه. مطلع. باخبر. مخبر. خبردار. مستحضر.
  - آگاه بودن، خبر داشتن. آگاهی داشتن:
  ز کوه سپند و ز پیل ژیان
  گمانم که آگاه بد پهلوان.
  فردوسی.
  گرازان گرازان نه آگاه از این
  که بیژن نهاده ست بر بور زین. توضیح بیشتر ...
 • آگاه. (اِخ) تخلص مولوی محمد باقر، از شعرای پارسی سرای هند. (1158-1220 هَ. ق. ). || تخلص اردشیرمیرزا پسر عباس میرزا. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آگاه در فرهنگ عمید

 • باخبر، مطلع: هرکه او بیدارتر پردردتر / هرکه او آ گاه‌تر رخ زردتر (مولوی: ۶۰)،
  هوشیار، دانا،
  (قید) با دانایی،
  مُطلع (در ترکیب با کلمۀ دیگر) دل‌آگاه، کارآگاه،
  * آگاه شدن: (مصدر متعدی) باخبر شدن، خبردار شدن،
  * آگاه کردن: (مصدر متعدی)
  باخبر کردن،
  هوشیار ساختن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

آگاه در فارسی به انگلیسی

 • Aware, Cognizant, Conscious, Informed, Knowing, Knowledgeable, Sensible, Sophisticated, Well-Informed, Wise. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

آگاه در فارسی به ترکی

فرهنگ فارسی هوشیار

آگاه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • آگه، مطلع، با خبر، مخبر
فارسی به ایتالیایی

آگاه در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید