معنی ارزومند

ارزومند
معادل ابجد

ارزومند در معادل ابجد

ارزومند
  • 308
حل جدول

ارزومند در حل جدول

  • مشتاق،امیدوار،کامجو،خواستار
فارسی به عربی

ارزومند در فارسی به عربی

  • طامح، طموح، قلق، نهم
فارسی به آلمانی

ارزومند در فارسی به آلمانی

  • Ehrgeizig, Unruhig; aengstlich; bekuemmert
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید