معنی اعیانی

اعیانی
معادل ابجد

اعیانی در معادل ابجد

اعیانی
  • 142
حل جدول

اعیانی در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اعیانی در لغت نامه دهخدا

  • اعیانی. [اَ] (ص نسبی) منسوب به عین. در تداول حقوقی بنا و ساختمان را گویند. مقابل عرصه. (یادداشت بخط مؤلف).
    - اعیانی خانه، بناهای خانه. (ناظم الاطباء).
    || منسوب و متعلق به اعیان. (ناظم الاطباء).
    || آنکه در مادر و پدر شریک باشند و اخیانی بالفتح و سکون خای معجمه بمعنی برادرانی که پدر هریک علیحده و مادر واحد باشد. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

اعیانی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

اعیانی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

اعیانی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آباده: رودر روی زیر سرا (عرصه) هوایی رودر روی زمینی (صفت) آنچه مربوط به (اعیان) باشد، آنچه مربوط به بنا و ساختمان باشد مقابل ارض. یا برادر اعیانی. برادری که در پدر و مادر با شخص شریک باشد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید