معنی امتنان

امتنان
معادل ابجد

امتنان در معادل ابجد

امتنان
  • 542
حل جدول

امتنان در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

امتنان در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • تشکر، تقدیر، سپاس، سپاسداری، شکر، منت، منت‌پذیری
فرهنگ معین

امتنان در فرهنگ معین

  • سپاس داشتن، منت نهادن، نعمت دادن. [خوانش: (اِ تِ) [ع. ] (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

امتنان در لغت نامه دهخدا

  • امتنان. [اِ ت ِ] (ع مص) نعمت دادن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج): برعقیله ٔ گرم و امتنان بمجاسرت بایستاد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی). || منت نهادن. (تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی) (غیاث اللغات) (آنندراج). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

امتنان در فرهنگ عمید

  • سپاسگزار بودن، سپاس داشتن،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

امتنان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

امتنان در فارسی به انگلیسی

  • Appreciation, Gratification, Gratitude, Thanks
عربی به فارسی

امتنان در عربی به فارسی

  • نمک شناسی , قدر دانی , سپاسگزاری
فرهنگ فارسی هوشیار

امتنان در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

امتنان در فرهنگ فارسی آزاد

  • اِمْتِنان، اعمال خیر و محبت های کسی را با حالت سپاس بخود او گفتن، ذکر خدماتِ کسی را نمودن، نعمت دادن، مِنّت داشتن،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید