معنی امی

امی
معادل ابجد

امی در معادل ابجد

امی
 • 51
حل جدول

امی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

امی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بی‌سواد، درس‌ناخوانده، مادری،

  (متضاد) باسواد، تحصیلکرده
فرهنگ معین

امی در فرهنگ معین

 • (اُ مّ) [ع.] (ص نسب.) بی سواد.
لغت نامه دهخدا

امی در لغت نامه دهخدا

 • امی. [اُم ْ می] (ع ص) منسوب به ام. مادری. بطنی: اخ امی، برادر مادری. اخت امی، خواهر مادری. (از یادداشت مؤلف). || کسی که بر اصل خلقت خود بود و کتابت و حساب نیاموخته باشد. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کسی که پدرش در ایام طفلی او بمیرد و از تربیت پدر محروم باشد و در کنف مادر یا دایه پرورش یابد و از اینجهت علم نوشتن وخواندن او را حاصل نشود. (از غیاث اللغات) (آنندراج). || مجازاً، به معنی هر آن کسی که نوشتن و خواندن نداند اگرچه پیش پدر جوان شده باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

امی در فرهنگ عمید

 • مادری،
  [مجاز] کسی که درس نخوانده و خواندن و نوشتن را یاد نگرفته باشد، بی‌سواد،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

امی در فارسی به عربی

عربی به فارسی

امی در عربی به فارسی

 • بی سواد , عامی , درس نخوانده
گویش مازندرانی

امی در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

امی در فرهنگ فارسی هوشیار

 • منسوب به ام، مادری، بطنی
فرهنگ فارسی آزاد

امی در فرهنگ فارسی آزاد

 • اُمِیّ، کسیکه تحصیل علم نکرده و بر اصل طبیعت بار آمده است،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید