معنی اندازه کردن

اندازه کردن
معادل ابجد

اندازه کردن در معادل ابجد

اندازه کردن
  • 342
حل جدول

اندازه کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

اندازه کردن در لغت نامه دهخدا

  • اندازه کردن. [اَ زَ / زِ ک َ دَ] (مص مرکب) اندازه گرفتن. (فرهنگ فارسی معین). تقدیر. (دهار) (ترجمان جرجانی مهذب عادل بن علی) (مصادر زوزنی). قدر. (تاج المصادر بیهقی) (دهار) (ترجمان جرجانی مهذب عادل بن علی). قید. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

اندازه کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید