معنی اندیشیدن

اندیشیدن
معادل ابجد

اندیشیدن در معادل ابجد

اندیشیدن
  • 429
حل جدول

اندیشیدن در حل جدول

فرهنگ معین

اندیشیدن در فرهنگ معین

  • فکر کردن، تأمل کردن، ترس داشتن، ترسیدن. [خوانش: (اَ دَ) (مص ل. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

اندیشیدن در لغت نامه دهخدا

  • اندیشیدن. [اَ دَ] (مص) فکر کردن و اندیشه کردن و خیال نمودن و پنداشتن. (ناظم الاطباء). فکر و خیال کردن. (از آنندراج). تأمل کردن. سگالیدن. سگالش کردن. تصور کردن. تأمل. فکرت. ترویه. (یادداشت مؤلف). تفکر کردن. پنداشتن. ظن بردن. گمان بردن. توهم کردن. یاد کردن. یاد آوردن. در فکر تهیه چیزی بودن. (از یادداشتهای لغت نامه). تفکر. فکر. تفکن. تقدیر. تمئنه. (از منتهی الارب): اندیشیدم که اگر از من گنج نامه ای طلب کنند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

اندیشیدن در فرهنگ عمید

  • فعالیت ذهنی آگاهانه برای شکل‌دهی به تصورات ذهنی و دریافت مطلب، اندیشه کردن، فکر کردن،
    خیال کردن، پنداشتن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

اندیشیدن در فارسی به انگلیسی

  • Cerebrate, Conceive, Opine, Judge, Reflect, Speculate, Think
فارسی به عربی

اندیشیدن در فارسی به عربی

  • اعتقد، تامل، خمن، فتحه
فرهنگ فارسی هوشیار

اندیشیدن در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

اندیشیدن در فارسی به آلمانی

واژه پیشنهادی

اندیشیدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب