معنی انکار کردن

انکار کردن
معادل ابجد

انکار کردن در معادل ابجد

انکار کردن
  • 546
حل جدول

انکار کردن در حل جدول

لغت نامه دهخدا

انکار کردن در لغت نامه دهخدا

  • انکار کردن. [اِ ک َ دَ] (مص مرکب) نشناختن چیزی یا کسی را. منکر شدن. خستو نبودن: انکار قول یا نوشته ٔ خود کردن، زیرآن زدن. نکیر. نفی. (یادداشت مؤلف). جحد. جحود. (دهار). امتناع کردن. ابا کردن. نپذیرفتن:
    هر آن کسی که چنین صنع خوب دید به چشم
    چگونه کرد تواند به صانعش انکار. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

انکار کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

انکار کردن در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

انکار کردن در فارسی به عربی

  • اترک، انکر، تعهد بنبذه، تناقض
فرهنگ فارسی هوشیار

انکار کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • وازدن افراچ گفتن امتناع کردن وازدن ناخستو شدن.
فارسی به ایتالیایی

انکار کردن در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

انکار کردن در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید