معنی اپتیک

اپتیک
معادل ابجد

اپتیک در معادل ابجد

اپتیک
  • 433
حل جدول

اپتیک در حل جدول

  • شاخه‌ای از فیزیک
  • نورشناسی
  • شاخه ای از فیزیک
فرهنگ معین

اپتیک در فرهنگ معین

  • (اُ) [فر. ] (اِ. ) شاخه ای از علم فیزیک که به مطالعه خواص نور، تولید و انتشار آن در دستگاه های بینایی می پردازد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

اپتیک در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فرهنگ فارسی هوشیار

اپتیک در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید