معنی اکشن

اکشن
معادل ابجد

اکشن در معادل ابجد

اکشن
  • 371
فرهنگ معین

اکشن در فرهنگ معین

  • عمل، کردار، حرکت، حمله، فیلم پُر زد و خورد و پر - تحرک. [خوانش: (اَ کْ ش ِ) [انگ. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
اصطلاحات سینمایی

اکشن در اصطلاحات سینمایی

  • حرکت ورفتار بازیگران نسبت به همدیگر ومحیط را که بیانگر یک کنش است میگویند. اکشن به دستور شروع به حرکت بازیگر ازجانب کارگردان هم گفته میشود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید