معنی ایرمان

ایرمان
معادل ابجد

ایرمان در معادل ابجد

ایرمان
  • 302
حل جدول

ایرمان در حل جدول

  • مهمان ناخوانده
فرهنگ معین

ایرمان در فرهنگ معین

  • (اِ.) مهمان، مهمان ناخوانده.
لغت نامه دهخدا

ایرمان در لغت نامه دهخدا

  • ایرمان. (اِ) در اوستا «ایریامن » که بطبقه ٔ پیشوایان دینی و روحانیان اطلاق میشد. این کلمه در ادبیات پهلوی «ائرمان »، در شاهنامه سه بار ایرمان به معنی مهمان آمده. بدیهی است که این واژه در فارسی معنی اصلی خود را از دست داده و تحول بسیار پیدا کرده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ایرمان در فرهنگ عمید

  • مهمان، مهمان‌ ناخوانده، طفیلی: دل دستگاه توست به دست جهان مده / کاین گنج‌خانه را ندهد کس به ایرمان (خاقانی: ۳۰۹)،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

ایرمان در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

ایرمان در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

ایرمان در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید