معنی ایزد

ایزد
معادل ابجد

ایزد در معادل ابجد

ایزد
  • 22
حل جدول

ایزد در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ایزد در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آفریدگار، الله، پروردگار، جان‌آفرین، خدا، فرشته، یزدان
فرهنگ معین

ایزد در فرهنگ معین

  • فرشته، ملک، خدا، آفریدگار. [خوانش: (زَ) (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

ایزد در لغت نامه دهخدا

  • ایزد. [زَ] (اِ) در اوستا «یزته »، در سانسکریت، «یجته » صفت از ریشه «یز» بمعنی پرستیدن و ستودن پس «یزته » لغهً بمعنی درخور ستایش و بفرشتگانی اطلاق میشده که از جهت رتبه و منزلت دون امشاسپندان هستند. این واژه در پهلوی «یزد» و در فارسی ایزد شده اما در فارسی ایزد به معنی فرشته نیست بلکه فقطخدا و آفریدگار کل است و در حقیقت اطلاق خاص بعام شده. (مزدیسنا ص 159). در استی «ایزئد». (از حاشیه ٔ برهان چ معین). خدا. آفریدگار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ایزد در فرهنگ عمید

  • خدا، خدای یکتا،
    در آیین زردشتی، فرشتگان درجۀ دوم که از حیث رتبه از امشاسپندان پایین‌ترند و تعداد آن‌ها بسیار است،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ایزد در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ایزد در فارسی به عربی

نام های ایرانی

ایزد در نام های ایرانی

  • پسرانه، در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

ایزد در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به آلمانی

ایزد در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه
نوشته‌های بلاگ جدولیاب