معنی اینچنین

اینچنین
معادل ابجد

اینچنین در معادل ابجد

اینچنین
 • 174
حل جدول

اینچنین در حل جدول

فرهنگ معین

اینچنین در فرهنگ معین

 • (چُ) (ق مر.) بدین نحو، به این طریق.
لغت نامه دهخدا

اینچنین در لغت نامه دهخدا

 • اینچنین. [چ ُ / چ ِ] (ق مرکب) بدین نحو و به این طریق. (فرهنگ فارسی معین). همچنین و باین نحو و باین طریق و باین سان. (ناظم الاطباء):
  فریدون نکرد اینچنین کار یاد
  که خود تخت ضحاک دادش بباد.
  فردوسی.
  گر تو خواهی که حج کنی پس از این
  اینچنین کن که کردمت تعلیم.
  ناصرخسرو.
  اینچنین به ْ که وزیر است پسر پیش پسر
  هم بدان سان که پدر پیش پدر بود وزیر.
  معزی.
  نقیبان را بفرمود آن جهاندار
  ندارید اینچنین اندیشه را خوار.
  نظامی. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

اینچنین در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه