معنی بوکشیدن

بوکشیدن
معادل ابجد

بوکشیدن در معادل ابجد

بوکشیدن
  • 392
حل جدول

بوکشیدن در حل جدول

  • استشمام، استنشاق
فرهنگ معین

بوکشیدن در فرهنگ معین

  • بوی چیزی را استشمام کردن، پی به مطلبی بردن. [خوانش: (کِ دَ) (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

بوکشیدن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

بوکشیدن در فارسی به عربی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید