معنی تاریخچه

تاریخچه
معادل ابجد

تاریخچه در معادل ابجد

تاریخچه
  • 1219
حل جدول

تاریخچه در حل جدول

  • سرگذشت کوتاه یک رویداد
فرهنگ معین

تاریخچه در فرهنگ معین

  • (چِ) [ع - فا.] (اِمصغ.) تاریخ کوتاه و مختصر.
لغت نامه دهخدا

تاریخچه در لغت نامه دهخدا

  • تاریخچه. [چ َ / چ ِ] (اِ مصغر) (از: تاریخ + چه، پسوند تصغیر) تاریخ کوتاه. تاریخ مختصر: تاریخچه ٔ معادن ایران. تاریخچه ٔ حکومت مشروطه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تاریخچه در فرهنگ عمید

  • تاریخ کوتاه و مختصر، تاریخ کسی یا چیزی که به اختصار نوشته شود، شرح حال مختصر،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تاریخچه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تاریخچه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تاریخچه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کار نامک (اسم) تاریخ کوتاه ومختصرمانندتاریخچه معادن تاریخچه حکومت مشروطه. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

تاریخچه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه