معنی تازگی

تازگی
معادل ابجد

تازگی در معادل ابجد

تازگی
 • 438
حل جدول

تازگی در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تازگی در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خرمی، طراوت، لطافت، شادابی،
  (متضاد) پژمردگی، وارفتگی، اخیراً، جدید،کهنگی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تازگی در فرهنگ معین

 • (حامص. ) تازه بودن، نو، خرمی، طراوت، (ق. ) جدیداً، اخیراً. [خوانش: (زِ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تازگی در لغت نامه دهخدا

 • تازگی. [زَ / زِ] (حامص) نوی، و با لفظ بستن و دادن مستعمل. (آنندراج). مقابل کهنگی، از تازه:
  ربود خواهد این پیرهن ترا اکنون
  همان که تازگی و رنگ پیرهنْت ربود.
  ناصرخسرو.
  || خرمی. طراوت. تری. غضاضت. (صراح). عبطه: زهو؛ گیاه تر و تازه و شکوفه ٔ گیاه و تازگی. قنطار؛ تازگی عود و بخور. عبعب، نازکی و تازگی جوانی. طلح، تازگی و نازکی. (منتهی الارب):
  بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار
  بدین روشنی شراب بدین نیکوئی نگار.
  فرخی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تازگی در فرهنگ عمید

 • نو بودن،
  [مجاز] طراوت،
  [مجاز] خرمی، خوشی، شادمانی،
  (قید) اخیراً،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تازگی در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تازگی در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تازگی در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
نوشته‌های بلاگ جدولیاب