معنی تاکتیک

تاکتیک
معادل ابجد

تاکتیک در معادل ابجد

تاکتیک
 • 851
حل جدول

تاکتیک در حل جدول

 • فن، شگرد، راهکار، سیاست، لم، شیوه، تدبیر، ترفند
 • تدبیر، ترفند، راهکار، فن، شگرد، لم، شیوه، روش، راهبرد، راهکار. توضیح بیشتر ...
 • تدبیر جنگ
 • راهبرد
 • راهکار
مترادف و متضاد زبان فارسی

تاکتیک در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • تدبیر، ترفند، راهکار، سیاست، شگرد، فن، لم، شیوه، روش،
  (متضاد) استراتژی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تاکتیک در فرهنگ معین

 • به کار انداختن قوای مختلف نظامی در جنگ. 2- شیوه های عملی اجرای یک برنامه سیاسی که ممکن است در ظاهر با اصل طرح هماهنگ نباشد. [خوانش: [فر. ] (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تاکتیک در لغت نامه دهخدا

 • تاکتیک. (فرانسوی، اِ) فن بکار انداختن لشکر در حضور دشمن، این لفظ از زبان فرانسه است و در فارسی مستعمل، لیکن هنوز جزو زبان فارسی نشده است. (فرهنگ نظام). تعبیهالجیش. صف آرائی. سپه آرایی. || روش حصول کامیابی و موفقیت. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تاکتیک در فرهنگ عمید

 • (نظامی) فن حرکت دادن سربازان و به کار انداختن نیروها و امکانات نظامی در جنگ،
  فن انجام کاری،
  (ورزش) شیوۀ برنامه‌ریزی یک تیم ورزشی،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

تاکتیک در فرهنگ فارسی هوشیار

 • فن بکار انداختن لشکر در حضور دشمن، روش حصول کامیابی و موفقیت فرانسوی جنگریزی برنامه ریزی برای جنگ، فوت و فند (اسم) بکار انداختن قوای مختلف نظامی در جنگ تدبیر حرب. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید