معنی تباه کردن

تباه کردن
معادل ابجد

تباه کردن در معادل ابجد

تباه کردن
 • 682
حل جدول

تباه کردن در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

تباه کردن در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خراب کردن، فاسد کردن، ضایع کردن، نفله کردن، هدر دادن، پامال کردن، پایمال کردن، تلف کردن. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تباه کردن در لغت نامه دهخدا

 • تباه کردن. [ت َ ک َ دَ] (مص مرکب) کشتن. (ناظم الاطباء). هلاک کردن. نابود کردن. (ناظم الاطباء):
  نهانش همی کرد خواهم تباه
  چه بینید و این را چه دارید راه.
  فردوسی.
  پیامی فرستادنزدیک شاه
  که کردی فراوان ز لشکر تباه. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

تباه کردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تباه کردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

تباه کردن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) فاسد کردن ضایع کردن، ویران کردن، نابود کردن هلاک کردن، خشمگین کردن. -5 پریشان کردن. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

تباه کردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید